Teknik/styrka:
Repklättring
Pistol squats

Halva gruppen övar på varje station sedan byta

MetCon i par en jobbar en vilar 3 varv (vila en min mellan varv)
30 sek/person på varje
Chest to bar pull ups/pull ups/ring rows
Utfallshopp
Armhävningar
Pistol squats
Skottkärra