CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Push pressar med KB

Weightlifting

Push Pressar KB (6-6-6-6)

Metcon

Metcon (Time)

4 Rounds

300m Rodd

20 WB

Vila tills rodd blir ledig igen.

Försök göra WB Unbroken

Om tid finnes

6 Min Frontrack Carry i Par

går 40 m i taget