Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: strikt press

Weightlifting

A: Shoulder Press (5-5-5-5)

Skriv upp tyngsta 5an

B: One Arm KB press (3×6/arm)

Skriv upp tyngsta 6an

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

8 min AMRAP burpees varje minut
10 x KB sving 24/16
burpees

Varje minut gör man 10 KB svingar och sedan burpees återstående del av minuten
Skriv upp totalt antal burpees