CrossFit Holistic – WOD

QOD: Har du badat ute ännu i år? Var i så fall?

–styrkedag–

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 3RM)

Front Squat (3-3-3 på 90 % av dagens 3RM)

Walk outs (front rack) (3×20 sek mer vikt än dagens tunga 3a)

Stång i front rack. Kliv ut från rack och håll i rack position stående /tan att knäböja). Spänn bålen!

Good Mornings (8-8-8)

Metcon

Metcon (No Measure)

Tabatalöpning på parkeringen

8 x (20:10)