CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Ring Rows (10-10-10)

(skalning uppåt: fötter upphöjt på box)

Ring push ups (10-10-10)

(skalning uppåt: med vikt på ryggen, skalning neråt: planka i ringar)

Metcon (No Measure)

MetCon OTM i 16 min
Minut 1: 200-250 m rodd
Minut 2: 20 x kb sving 24/16
Minut 3: 20 x utfallssteg (skalning uppåt: med vikt OH eller utfallshopp)
Minut 4: vila

Start i heat med 4 i varje.