CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Säger inte att de är löpning men ha med dom skorna också mina vänner !