CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (5×6)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

15 min AMRAP

70 Wallballs

70 DU /singelunders

7 Clusters 60/40

RX+ 80/55
Dom 7 Clusters som man gör ska vara extremt utmanande. Man ska helst behöva göra dom 1 i taget för att de är så tungt

Accessory

Tabata Jägarvila