CrossFit Holistic – WOD

KOM IHÅG ATT SKRIVA IN RESULTATEN I WODIFY

Coacher: erbjud relevant skalning på tester

View Public Whiteboard

Deadlift (HItta 3RM)

Cindy (AMRAP – Rounds and Reps)

20-Minute AMRAP of:
5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Squats
Skalning: pull ups med band eller ring rows.

Kipp endast om man behärskar det på ett säkert sätt.