CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (10RM)

Sedan 2×10 @ 90% av 10RM

Accessory

Accessory/Mobility

20 Candlestick Rolls

Inte på tid utan kvalité.

Både upp i squat och pistolsquat om man kan det.

Ring Rows (4×10/arm)

Singel arm ring rows

Planka i ringar (4×1 minut)

Viktat om man klarar av, alternativt fötterna på bänk