CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Push Press (5RM )

@50% 5×10

Metcon

Metcon (Time)

Team om 2 FT

100 Goblet Squats

100 wallballs

100 KB swings

800m löpning (tillsammans)

100 Burpees

RX 24/16

RX + 28/20
Splita reps hur man vill. Löpningen gör båda