Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Deadlift (8×2)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

90 sek AMRAP x3 Vila 3 min mellan

THRUSTERS

Intervall 1: 40/30

Intervall 2: 50/35

Intervall 3: 60/40

Om tid finns

1min Viktad planka x3