Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.
Testvecka:vecka 22

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Styrkedag

(håll igen lite inför testveckan)

Teknik: Snatch grip deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (10-8-6)

Suitcase Deadlift (8-8-8/sida)

Turkish Get Up (3-3-3/arm)

Om tid finnes

Metcon (No Measure)

Tabata:

Hollow

Superman