Main – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Front Squat (5-5-5-5)

Front rack lunge w KB (3×8/ben)

Planka (3×60 sek viktat om det behövs)

Back extentions (3×10/sida)

Med viktplatta som snurras från hand till hand 3×10 åt varje håll