CrossFit Holistic – WOD

QOD: Om du fick välja en superkraft vilken väljer du?

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Sumo marklyft

Weightlifting

Sumo Deadlift (8-6-4-4)

Metcon

Metcon (Time)

Met Con Utomhus i par

Buy in:

Buddy carry runt huset ett varv välj själva när ni byter bärare

Utför sedan nedanstående i valfri ordning:

Däckvält över parkeringen och tillbaka (med något av de största däcken)

Prowler 50 kg över parkeringen och tillbaka

Bear crawl över parkeringen och tillbaka

Cash out: båda springer ett varv runt huset med ett litet däck/lag

Time cap 20 min