Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Gymnastics

15-20 min

Teknik kipp

( pull-ups/ t2b )

Metcon

Team om 2

20 min AMRAP

6 Wallclimbs

30 Box Jumps

60 DU båda kör

60m Frontrack Carry