CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Gymnastics

20 min OTM 40/20

1. Från sittandes explosiva Box Jumps

2. Push-ups

3. Skridskohopp Explosivt i sidan

4. Burpees

5. Vila

Metcon

Metcon (No Measure)

4 min AMRAP for Quality x2 Vila 3 mellan

1 Rep =

1 Turkish GU + Striktpress + over head squat.

Byt arm så ofta man vill.

Om tid finns

Tabata Handstand hold