CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Uppvärmning & rörlighet

Teknik: Thrusters

Weightlifting

Thruster (7 reps OTM i 6 min)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 15 min i par en jobbar en vilar byt efter varje 10 reps

20 x Wall balls 10/6

20 x DU´s (60 SU byt efter varje 20 reps om SU)

20 x KB svingar 24/16