Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (8-8-8-8)

Försök köra samma vikt på alla set men skriv upp tyngsta 8an

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

12 min AMRAP
1-2-3-4-5- osv toes to bar
2-4-6-8-10 osv wall ball
wall ball 10/6