Styrka: Back squat 5×5

Gå ihop två och två, en kör en vilar:
Utfallsgång med KB i rack 3 x 6/ben
Sidobollkast i par 3 x 10/sida
Sit up med bollkast till varandra

Finnisher:
maxtid planka alla startar samtidigt (tävling!)
vila 30 sek
maxtid planka