Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Ring dips

Ring Dips (3 set till max)

(skalning: dips i ställning eller mot box)

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon 3 varv av
60 sek Push ups
vila 60 sek
60 sek sit ups
vila 60 sek
60 sek jump squats
vila 60 sek
60 sek ball slams