CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Clean and Jerk (2RM)

Gör sedan 15 Singlar på samma vikt du gjorde en 2a på. Inte på tid utan en i taget, vila mellan varje ca 1 min

Clean Pull (6×3)

@100% av 1RM

Om tid finns

Squat Jerk (5×5)