Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: pressar

Weightlifting

Shoulder Press (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (Time)

5 varv (vila 90 sek mellan varv)
30 DU
15 wall ball 10/6
10 KB sving 24/16
skriv upp total tid minus vilan som är totalt 6 minuter