Announcements

Nya Juniorgrupper startat 27 augusti.
6 veckors styrkefokus: getStrong. Start 30 aug.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

10 min Teknik Split jerk

Weightlifting

Split Jerk (5×5)

Gör sedan på 50%

5×10 split jerks

Ska va väldigt lätt fokus på explosivitet

Accessory

Split jerk strictpress 5×10

Står i en split medans man pressar