Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Snatch grip deadlift

Snatch Grip Deadlift (3-3-3-3)

Metcon (Time)

Utomhus i par
Buy in:
Buddy carry runt huset ett varv välj själva när ni byter bärare

Utför sedan nedanstående i valfri ordning:
*Däckvält över parkeringen och tillbaka (med något av de största däcken)
*Prowler 80 kg över parkeringen och tillbaka
*Bear crawl över parkeringen och tillbaka

Cash out: båda springer ett varv runt huset med ett litet däck/lag

Time cap 20 min