CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

10 min ”work on your weaknesses”

15 min valfri styrka, förslagsvis pressar

Metcon

Metcon (Time)

Team om 2:

30 backsquat 100/70

8 varv runt Skoda

30 backsquat 100/70

5min vila

10 varv (vartannat) av

50 airsquat

15 hang power snatch 30/20

Vila 5 min

100 burpee box over