Main – WOD

View Public Whiteboard

Kettlebell arm bar (3-3-3/arm)

Inga tunga vikter. Se det mer som en uppvärmningsövning.
https://www.youtube.com/watch?v=CSJufb9LaZw&feature=youtu.be

Shoulder Press (5-5-5)

Jägarvila med benspark och KB (8-8-8/ben)

Jägarvila med en KB i varje hand och sedan benspark från denna position.

Renegade Row (8-8-8/arm med KB)

https://www.youtube.com/watch?v=Ggaj8hB0BUY