CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Weightlifting

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Every 90 sec x 6

3 Muscle Snatch

3 Over head squats

3 Squat Snatch

3 Snatch Balance

– Lättare vikter för att komma igång och få in en bra rörelse

-Vila

On the minute x 10

2 Squat Snatch + 2 Snatch balance (Moderate heavy)

-Vila

Every 90 sec x 8

1 Squat Snatch + 1 Snatch balance

-Hitta en utmanande vikt men som du fortfarande kan ha bra teknik med