CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

2×10 OHS tom stång

Teknik Snatch

Weightlifting

Snatch (3RM)

Dagens 3, sedan 4×3 @ 80%

Snatch Balance (5×5)

Håll ner vikten och försök jobba på tekniken och speed in under stången