CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Snatch warm up

Weightlifting

Snatch (3 RM )

3 RM , droppar mellan reps, inge tng

gör sedan 15 reps @70%

gör även här singlar och vila mellan reps

Snatch Balance (5-5-5-5-5)

Teknik före vikt. Tom skivstång med bra speed är viktigare än massa vikt