Announcements

Mobilityföreläsning torsdagar kl 17.30 (start 27/4) Anmälan i Wodify under program ”Yoga/Mobility
——
sista getChange innan sommaren startar 18 maj-6 veckors program med personlig tränare.
——

CrossFit Holistic – Tyngdlyftning

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Split jerk

Weightlifting

Split Jerk (2RM)

@80% 10 set 2or

Accessory

Strikta pressar i split position

5×10

Inge mycke vikt behövs utan hitta balans och noga med utlås i varje repetition