Under helgen tyngdlyftningsinstruktörsutbildning på CrossFit Holistic utexaminerades 15 nya instruktörer. Utbildningen leddes av Peter Norgren och Mikael Conrad från Svenska tyngdlyftningsförbundet. Under två dagar drillades gruppen I momenten ryck och stöt samt supporterande övningar för dessa två lyft. Fokus låg även på stretching, programmering och olika typer av lyftarskolor. Mycket tid lades även ner på att lära sig att se vanliga fel hos lyftare samt hur dessa fel på ett effektivt sätt kan korrigeras. Sammantaget en mycket lärorik och rolig helg med sköna människor.

Samtliga Holistics coacher gick givetvis utbildningen (och även några av våra medlemmar) Vi hoppas kunna applicera all den nyvunna kunskapen på vår coaching och föra över så mycket som möjligt på alla våra medlemmar.

IMG_6741 IMG_6763 IMG_6773 IMG_6748 IMG_6758