Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – Temadag

Warm-up

Teknik

Goblet Squat + KB Swing

Weightlifting

Goblet Squat (5×10)

KB Swings (5×15 )

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Team om 2

AMRAP 16 min:

3 varv

30 Wallballs

30m Lunges med MB

30 ABmat situps

sedan MAX Cal Bike resterande tid!