Teknik: Sumo deadlift

Styrka: Sumo deadlift 4 x 8
Sit up med bollkast mot väggen 4 x 10

MetCon 12 min AMRAP
3 x Wall walks
6 x goblet squats 32/24
9 x Armhävningar

*varannan minut 5 tuck jumps