Teknik/styrka:
Rullningar: rulla på golvet från hollow postion till superman position till hollow osv….
Pistoler

Metcon: 12 min
3 Stationer, 2 övningar per station, 2 par per station, ett par gör övning A medan det andra gör övning B, efter 1 min byter paren övning på stationen. När båda paren gjort övning A och B byter alla station, osv.

Station 1:
Övning A: Ring rodd 10 st, vila ev återstående tid på minuten
Övning B: Ring push up 10 st, vila ev återstående tid på minuten

Station 2:
Övning A: Toes to bar/knees to elbow 10 st, vila ev återstående tid på minuten
Övning B: Pull ups 10 st, vila ev återstående tid på minuten

Station 3:
Övning A: Utfallsgång hela minuten
Övning B: Bear crawl, backa upprätt tillbaka, hela minuten