Väl någon av följande styrkedelar:
back squat
max rep på kroppsvikt
max rep på 75% av kroppsvikt
max rep på 50 % av kroppsvikt

strikt kettlebell press 4×10

marklyft 5X5 med två min vila mellan set

Team WODs i team om 2. Kom så långt som möjligt på följande chipper, fördela reps valfritt
400 m löpning (båda springer)
40 x marklyft 100/60
40 x Box jumps
40 x Wall balls
40 x burpees
40 X clean and jerk 50/30
40 x double unders /80 single unders
40 x utfallshopp
40 x hand stand push up
40 x Ring muscle ups

Time Cap 25 min