Kval WOD 1
Clean + Over the box
Time cap 10 min

10 x 40kg/30kg clean (herrvikt/damvikt)
10 x Box jumps over the box 61/51 (herrhöjd/damhöjd)
10 x 60/40 clean
10 x Box jumps over the box 61/51
10 x 80/50 clean
10 x Box jumps over the box 61/51
10 x 100/60 clean
10 x Box jumps over the box 61/51
10 x 120/70 clean
10 x Box jumps over the box 61/51
10 x 140/80 clean

De tävlanden ska utföra en stege med cleans (frivändningar). På varje vikt ska tio repetitioner utföras varefter man utför tio box jumps över boxen. Tävlanden ansvarar själv för höjningarna av vikt på stången. Clean (frivändning) får vara av valfri variant, dvs power clean, squat clean eller split clean. Om man fastnar på en vikt så kan man gå över till att göra så många box jumps över boxen som man hinner under resterande tiden.

Den som hinner längst på stegen vinner. Om två personer hamnar på samma vikt vinner i första hand den som klarast flest repetitioner på den vikten, om även antalet reps är de samma vinner den med flest gjorda box jumps över boxen.

Trots att det är tävling set vi att tekniken på utförandet är det essentiella. Om vi ser att någon utför cleans på en för personen tung vikt med så pass bristfällig teknik att en uppenbar skaderisk finns så har domaren rätt att gå in och bryta clean försöken för den personen och man får gå över till att göra boxhopp över boxen resten av tiden. Allt för deltagarnas säkerhet.