Tema: 1000!

Teknik: Thrusters

Styrka: Thrusters 5 on the minute i 6 min

På tid i team om två:
100 Box jump 61/51
100 Jumping pull-ups
100 Kettlebell svingar 24/16
100 utfallssteg
100 Knees to elbows
100 Push press, 20/10
100 Back extensions
100 Wall ball shots, 8/4
100 Burpees
100 Double unders /200 Single Unders