Advanced:
Zercher squats 7-5-3-3
3×10 step ups på box med KB vikt 61/51

Met Com 12 min AMRAP
2-4-6-8-10 osv öka med två varje varv
Box hopp över boxen
Bar muscle ups

Basic:
Teknik zercher squats
Styrka zercher squats 4×6

Met Com 12 min AMRAP
2-4-6-8-10 osv öka med två varje varv
Box hopp över boxen
Ring dips/dips mot bänk