Teknik: front squat

Styrka:
Hitta 3 RM front squat
Front rack utfallssteg: 4 x 12

Met Con 8 min AMRAP
4×20 m löpning
10 x ground to over head 20/10
60 m promenad/jogg med vikt platta i famnen