Teknik: Push Jerk

Styrka: Shoulder to overhead 5-5-5-3-3

Metcon OTM i 12min
Jämn minut: 8 x burpees och 18 x squatjumps
Ojämn minut: 8 x Shoulder to over head och 18 x abmatsitups