Teknik: Turkish-get up

Metcon 20/10 x 5 två varv
Ett varv består av: Burpees Push ups Ring row Split jumps