Teknik: squat

Styrka: tabata squats

Metcon 30rep av:
Box jumps
Pull ups
Kettlebellsvingar
Utfallssteg
Knees 2 Elbows
Push-press
Back exstension
Wall ball
Burpees
DU/SU

Timecap: 20min