Teknik: Split Squats med Kettlebell

Styrka: Split squats 4 x 8/ben

Metcon 12min av:
4 x Goblet squats 32/20
8 x Tuck Jumps
4 x Goblet squats
8 x Burpees