Teknik: Marklyft

Styrka: På var 30sek i 10min 3lyft

Metcon For time:
10xmarklyft
10xpull-ups
200m
10xmarklyft
9xpull ups
200m
10xmarklyft
8pull-ups
200m
osv… TimeCap: 18min