45 min AMRAP i lag om 3 en jobbar och de övriga vilar
Cleans med valfri vikt. poäng= vikt x reps
Wall balls med valfri boll poäng=vikt x reps
KB svingar poäng = vikt x reps
DU poäng=antal gjorda DUs (SU ger 0,5 p)

Varje person får köra med egen vikt på stång, boll samt KB
Totalt resultat= summan av poängen från alla övningar för alla lagmedlemmar
Varje lagmedlem måste prestera minst 150p på varje övning

Lagindelningen kommer att slumpas.