Teknik: Pull ups

Styrka: 4×5 tunga pull ups

Met con: 16 min av
5 x T2B/K2E
10 x Burpee box jump
15 x Air Squat

Varje jämn minut: 20 DU