Teknik
1. inverted hang och kip up to support
2. Headstand och handstand pushup progression

Metcon 10 min amrap
5 pistols per ben (eller 20 air squats)
10 push ups
15 v ups/fällkniv (eller sit ups)

*morgonpasset något modifierat