Teknik: Utfallsgång

Styrka: Utfallsgång med stång fram I par 8 min AMRAP 15 meter en jobbar en vilar

MetCon på tid:
50 Squats
30 HR Push Ups
800m Run
40 Squats
20 HR Push Ups
600m Run
30 Squats
10 HR Push Ups
400m Run
Cash out: 1 min AMRAP squats