Teknik: Enbens marklyft med Kettlebell

Styrka: Enbens marklyft med Kettlebell 4×5/ben

MetCon 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Marklyft 80/50
Box jumps 61/51
Pull ups/ring rows
Wall balls 10/6