Advanced:
Styrka: back squat 9-7-5-3-3
Sidobollkast i par 3×10/sida 10/6 kg
Bollkast över huvudet 3×10 10/6 kg

Metcon Solid Open (modifierad) kval Wod 1
AMRAP 6 min burpees
Min 1: Burpees
Min 2: 3 Muscle ups eller 30 jumping airsquats
Min 2: 4 Boxjump (71/61cm)
Min 3: 5 Toes to bar
Min 4: 6 CTB pullups (pullups för Master Dam)
Min 5: 7 KB swing (32/24 kg)

Under varje minut utförs de övningar som står för den minuten och resterande del av minuten AMRAP burpees.

Basic:
Styrka: back squat 10-10-10-10
Sidobollkast i par 3×10/sida 10/6 kg
Bollkast över huvudet 3×10 10/6 kg

Metcon Solid Open (modifierad) kval Wod 1
AMRAP 6 min burpees
Min 1: Burpees
Min 2: 15 ring rows
Min 2: 4 Boxjump (61/51cm)
Min 3: 5 knees to elbows /sit ups
Min 4: 6 Chins
Min 5: 7 KB swing (32/24 kg)